SEO Fake Data

SEOFakeData

SEO Fake Data

SEO Fake Data คือการทำSEOโดยใช้ข้อมูลหลอก โดยอาจจะนำข้อมูลที่กำลังเป็นที่นิยมหรือ กำลังดังมาทำเพื่อหวังผลให้คนเข้ามาดูยังเว็บไซต์แต่ผลการตอบสนองของผู้เข้าชมเว็บไซต์คือ โดนหลอก เนื่องจากข้อมูลไม่เหมือนที่ค้นหา ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหาเลย ดังนั้นสมัยก่อนอาจจะมีการทำเช่นนี้เพื่อเน้นให้คนเข้ามาชมเยอะๆ แต่ย่อมเป็นผู้เข้าชมที่ไม่ได้คุณภาพเนื่องจากไม่มีความสนใจในข้อมูลแท้ภายในเว็บไซต์เลย ดังนั้นผู้เข้าชมย่อมกดออกทันทีหรือ อย่างรวดเร็วไม่ส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้าหรือ บริการใด วิธีการทำSEOแบบ Fake Dataถือเป็นการบ่อนทำลายเว็บไซต์ของตนเอง เนื่องจากไม่ได้รับความเชื่อถือตั้งแต่ต้น ผู้เข้าชมจะไปเชื่อใจหรือ ไว้ใจในสินค้าหรือบริการได้อย่างไร ดังนั้นการทำSEOแบบนี้จึงได้ผลเสียมากกว่าดี ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถทำSEO แบบนี้ได้อีกแล้วเนื่องจากGoogleมีความฉลาดขึ้นสามารถวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาภายในและ ที่นำเสนอว่าเป้นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกันจริงหรือเปล่าหากไม่เกี่ยวข้องกันก็จะถูกแยกไปประเภทเว็บไซต์ด้อยคุณภาพแล้ว ในหน้าผลการค้นหาก็จะหาเว็บไซต์คุณเจอได้ยาก

SEOFakeData

SEO Fake Data หรือการทำSEOแบบหลอกข้อมูล หลอกให้เข้าชมนั้นเป็นแนวคิดคล้ายการขายยาครอบจักรวาลที่สามารถทั้งกินทั้งทาแล้วรักษาได้ทุกโรค ซึ่งไม่มีจริง เป็นวิธีการของมิจฉาชีพซึ่งหลอกใช้ความต้องการของผู้บริโภคหรือ คล้ายๆการขายฝันนั้นเอง สำหรับGoogle มีการพัฒนาอัลกอริทึ่มที่จะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลภายในเว็บไซต์อย่างได้ผลดี ช่วยวิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหาแบบละเอียดลึกและ ให้คะแนนในด้านการทำSEO หากโครงสร้างดีเนื้อหาดี เกี่ยวข้องกันย่อมทำให้ได้อันดับดีๆ แต่หากยังใช้การทำSEOแบบหลอกข้อมูลภายใน ก็ยังคงเป็นการทำSEOที่ไร้คุณภาพอยู่ดี ดังนั้นวิถีนี้ก็เริ่มไม่ได้ผลมานาน ปัจจุบันเป็นวิธีสายดำที่ไม่นิยมกันแล้ว เนื่องจากไม่ได้ผลในทางSEOเลย จึงทำให้วิธีดังกล่าวไม่ถูกนำมาเสนอในแนวทางการทำSEOสายดำอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีผล และหมดหนทางใน้การหวังSEO