SEO Spin Article

SEOSpinArticle SEO Spin Article

สำหรับผลทางด้านSEO นั้นเมื่อก่อนเป็นที่นิยมมากที่สามารถนำ 1บทความไปทำเพิ่มเป็นหลายสิบหลายร้อย บทความ เนื่องจากไม่ต้องเขียนใหม่ให้เสียเวลาแล้วยังใช้การสร้างแบ็คลิงค์ได้อย่างแนบเนียน แต่ปัจจุบันการตรวจสอบบทความจากGoogle นั้นสามารถคัดแยกบทความคุณภาพหรือ บทความไร้คุณภาพได้มากขึ้น ทำให้การปั่นบทความได้ผลน้อยลงจนแทบจะไม่ได้เนื่องจากเครื่องมือตรวจสอบที่ฉลาดขึ้นทำให้ พวกSPINบทความแบบสปินเฉพาะคำ แต่ตำแหน่งบทความเหมือนเดิมไม่ได้ผลอีกต่อไป แต่หากสปินแบบแรนด้อมกลุ่มบทความหลายๆอันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ เนื่องจากสุ่มหลายกลุ่มบทความ ไม่ได้สุ่มแค่ บางคำ ทำให้เหมือนแต่งประโยคออกมาใหม่  แต่คงเทียบบทความสายคุณภาพไม่ได้ เนื่องจากบทความสายคุณภาพปัจจุบันไม่ได้ใช้Keywordเยอะเหมือนสมัยก่อน อาจจะใช้คำที่มีความหมายคล้ายกันหรือ เกี่ยวข้องแทนดังนั้น การใช้keywordเยอะมากไปจะถูกมองเป็นSPAM Keywordทำให้โดนGoogleลดคุณค่าลงเสียมากกว่า

SEOSpinArticle

SEO Spin Articleนั้นสามารถเพิ่มจำนวนบทความได้มากมายไม่จำกัดก็จริงแต่สำหรับคุณภาพของเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันต่างกันแค่บางคำแต่อ่านแล้วเข้าใจคล้ายๆกัน เนื่องจากสุ่มเลือกคำจากที่มีทั้งหมด โดยแต่ละคำมีความหมายคล้ายกัน จึงทำให้เนื้อหาไม่เป็นคุณภาพหากอ่านหนที่สองก็จะรู้สึกข้อมูลคล้ายกันแต่เพี้ยนๆบางจุด  รูปแบบการสปินนั้นยังมีข้อจำกัดคือ สามารถสปินบทความได้เพียงบางประโยคที่ มีคำคล้ายกันหลายคำ ไม่สามารถสปินKeyword ได้นั้นเอง เนื่องจากยังคงต้องการเน้น Keywordเป็นคำหลักในบทความเพื่อการค้นหาคำตามKeyword สามารถทำบทความให้เป็นอันดับต้นๆของผลการค้นหาจากGoogleได้ ดังนั้นGoogleจึงออกแบบวิธีการตรวจสอบให้ทันสมัยขึ้น เมื่อสามารถวิเคราะคีย์เวิร์ดได้ก็สามารถวิเคราะห์คำที่SPINได้ทำให้การคัดแยกบทความไร้คุณภาพออกสามารถแยกบทความSPIN ออกได้ แต่ก็ยังไม่สามารถวิเคราะห์ การSPIN บทความแบบเป็นกลุ่มได้เนื่องจากมีความซับซ้อนของรูปประโยคนั้นเอง เมื่อไม่มีบางส่วนคล้ายกันก็ไม่สามารถวิเคราะห์คำหลักของเนื้อหาได้ทำให้เรายังสามารถใช้ช่องโฆว่นี้เพื่อทำการตลาดบทความแบบSPIN ได้แต่ก็ได้ผลน้อย เช่นกัน ดังนั้นแนะนำให้เน้นเป็นบทความคุณภาพเสียเลยจะดีกว่าในระยะยาว